Systémy barev v polygrafii

Systém Pantone

Vzorník Pantone Color Matching – 1114 vzorků přímých barev (u barev jsou číselně vyznačeny objemové poměry jednotlivých pigmentů základních barev) V celém systému se používá patnáct základních pigmentů. Přímé barvy se používají tam, kde je kladen důraz na přesný tón barvy (firemní loga, etikety atd.)

  • vzorníky na natírané papíry (C-Coated)
  • vzorníky na nenatírané papíry (U-Uncoated)

Vzorník Pantone Color Bridge Euro – je srovnávací vzorník, který vedle sebe zobrazuje přímou barvu Pantone a její nejbližší CMYK ekvivalent včetně procentuálního vyjádření. Obsahuje 1089 barev na natíraném papíru.

Vzorník Pantone 4 – Color Process Guide Set Euro – 3 tis. barev v procentuálních hodnotách procesních barev CMYK na natíraném a nenatíraném papíru.

Pantone Goe System – obsahuje 2 054 nových přímých barev. Jsou míchány z deseti základních barev a barvy bez pigmentů. Je výrazným doplněním systému Pantone Color Matching.

Systém HKS

(Hostmann-Steinberg, Kast-Ehinger, Schmincke)

Systém využívá jedenáct základních pigmentů – devět pestrých, černý a bílý. Je definováno 88 přímých barev. Každá přímá barva je vytištěna na čtyřech druzích papíru: Natíraný papír (K – Kunstdruckpapier), nenatíraný papír (N – Naturpapier), papír pro tisk nekonečných formulářů (E – Endlospapier) a novinový papír (Z – Zeitungspapier). Snahou systému je, aby byla barva na všech papírech přibližně stejná. Celý vzorník obsahuje 3 520 barevných vzorků.

Munsellův systém

Dimenze prostoru jsou zde určeny odstínem H, hodnotou světlosti V (Value) a chromou C. Odstíny barev jsou uspořádány do kruhu.

NCS (Natural Color System)

Systém NCS Primary Standard tvoří soubor 1950 barev.