Správa barev

Reprodukce barev tiskem a zobrazením na obrazovce je založena na odlišných principech – k zobrazení barev na obrazovce se používá aditivního míchání barev (světel), zatímco při tisku se uplatňuje subtraktivní způsob. Podání barev se liší i u různých zařízení reprodukujících obraz na základě stejného principu (různé monitory, tiskárny a tiskové techniky).

Správa barev (Color management) se zabývá řešením problému odlišného podání barev. Cílem je sjednotit reprodukci barev na všech zařízeních při zachování co nejvyšší barevné věrnosti původní obrazové předlohy.

Uzavřený systém správy barev – již se téměř nevyužívá. Předpokládá malý počet zařízení.

Otevřený systém správy barev – pro každé zařízení je potřebný pouze profil popisující jeho vztah k PCS, nikoli k ostatním zařízením v systému. PCS – Profile Connection Spaceprostor propojení profilů.

ICC profil – barvový profil, charakterizující chování určitého zařízení. Vytváří se podle pravidel mezinárodní asociace ICC (International Color Consortium – Mezinárodní komise pro správu barev). Jedná se o datový soubor, který definuje vztah mezi hodnotami generovanými vstupním zařízením, resp. hodnotami řídícími výstupní zařízení (obvykle RGB, resp. CMYK) a jim odpovídajícími barvovými souřadnicemi z nezávislého prostoru PCS, které popisují vzhled barvy.

Zdrojový profil – je potřeba k převodu barvových souřadnic z prostoru jednoho zařízení do jiného, charakterizuje původní zařízení.

Cílový profil – popisuje zařízení, do jehož prostoru se data převádějí. Typickým příkladem je transformace barev mezi skenerem a tiskárnou. 

Jednosměrný profil umožňuje provedení konverze mezi prostorem zařízení a PCS jen jedním směrem, obvykle z prostoru zařízení do PCS; to je označované jako zpětný (backward) převod, resp. AtoB. Obousměrný profil umožňuje jak konverzi AtoB, tak konverzi  PCS do prostoru zažízení, tj. dopředný (forward) převod – BtoA.

Maticové profily popisují konverzi jednoho tříkanálového prostoru (např. RGB) do druhého tříkanálového prostoru pomocí matematického modelu – matice o rozměrech 3 x 3.

Tabulkové profily jsou založené na přepočtu pomocí vyhledávacích tabulek (LUT – Look Up Tables). Tabulkové profily nejsou omezeny jenom na tříkanálové zařízení.