Polygrafie

Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy.

Hlavní produkty:
 • knihy
 • noviny
 • časopisy
 • komerční a příležitostné tiskoviny
 • potištěné obaly
Produkční řetězec (workflow):
 • příprava tisku (prepress)
 • tisk (press)
 • dokončovací procesy (postpress)
Předtisková příprava:

Podklady v digitální podobě jsou připraveny převážně s výtažky ve čtyřech procesních barvách, azurové, purpurové, žluté a černé.

 • Přímý tisk digitální tiskovou technikou (Computer to Print)
 • Přímá metoda zhotovení tiskových forem (Computer to Plate, Computer to Press, Direct Imaging)
 • Nepřímá metoda v osvitové jednotce digitálně řízeným osvitem černobílého filmového materiálu (Computer to film)
Tiskové techniky

Impact Printing – klasické techniky tisku

Non-Impact Printig – digitální tiskové techniky

 • tisk z plochy (ofsetový tisk) – rovná tisková forma
 • tisk z výšky (knihtisk, flexotisk) – barva se nanáší na vyvýšená místa (razítko)
 • tisk z hloubky (hlubotisk, tamponový tisk) – do kovové formy jsou vryty nebo vleptány tisknoucí plochy, zvýšený setřený povrch netiskne, papír je velkým tlakem přitlačen do rýh kovové desky
 • průtisk (sítotisk) – tisková barva je protlačována otvory v síťovině přímo na potiskovaný materiál

Přímý tisk – barva je přenášena přímým kontaktem tiskové formy a potiskovaného materiálu

Nepřímý tisk – např. ofsetový tisk, barva je nanášena nepřímo dvojím přenosem prostřednictvím vloženého tělesa (ofsetový válec)

Dokončovací procesy:
 • vysekávání
 • perforování
 • skládání
 • řezání
 • lepení
 • vazba
 • lakování
 • laminování
 • tisk barev se speciálními efekty
 • aplikace hologramů
 • ražba