Barvy

Vjem barvy je subjektivní. Vnímání barev je ovlivněno intenzitou osvětlení.

Kolorimetrie – popisuje systémy, které umožňují barvy objektivně charakterizovat

Spektrální odrazivost – světlo je částečně odráženo a částečně absorbováno. Odrazivost je neměnnou vlastností objektu.

Světlo je elektromagnetické záření (vlnění)

Existují Spektrální barvy – viditelné spektrum a Nespektrální barvy (např. purpurové odstíny)

Ultrafialové záření (UV-UltraViolet) – oblast za viditelným spektrem

Infračervené záření (tepelné, IČ, IR – InfraRed) – oblast před viditelným spektrem

Index lomu – konstanta, která popisuje vlastnosti prostředí

Disperze světla – Každá spektrální barva se láme při dopadu na rozhraní dvou prostředí pod jiným úhlem.

Světelné zdroje:

Slunce – přirozený světelný zdroj, sluneční spektrum je spojité

Umělé světelné zdroje – žárovky, výbojky, lasery a světlo emitující diody (LED – Light Emmiting Diode). Xenonové a halogenidové výbojky se používají v polygrafii, jejich světlo se nejvíce blíží dennímu světlu. Laserové zdroje (monochromatické záření) se používají v osvitových jednotkách a při holografii.

Mezinárodní komise pro osvětlení CIE definovala několik standardních světelných zdrojů, pro které stanovila spektrální charakteristiky.