Barvy 2

Additivní míchání barev – spektrální složky se sčítají; jakékoliv barevné světlo, i bílé, lze složit ze tří primárních světel ve vhodném poměru. Pracuje se s červeným (R – Red), zeleným (G – Green) a modrým (B – Blue) primárním světlem. Doplňkové (sekundární) barvy vzniknou kombinací dvou primárních barev R, G, B a jsou to barvy azurová (C – Cyan), purpurová (M – magenta) a žlutá (Y – yellow). Kombinací tří primárních barev vznikají terciární barvy. Využívá se při zobrazení na monitoru.

Subtraktivní míchání barev – dochází k odečítání spektrálních složek světla, němuž dochází při absorbci např. barvovou vrstvou. Barvy C, M s Y jsou při subtraktivním míchání barvy primární a barvy R, G, B sekundární. Využívá se v reprodukci tiskem.

Atributy barvy:

Jas, jasnost (brightness)

Sytost (colorfulness) – spektrální čistota barvy

Podle sytosti jsou rozlišovány barvy nepestré (achromatické) a pestré (chromatické).

Nepestré barvy – černá, šedá a bílá jsou barvy, kterým je přisuzována nejnižší sytost.

Syté barvy – barvy spektrální

Odstín (hue) – je dán polohou maxim ve spektru

Relativní atributy:

Světlost (lightness)

Chroma

Saturace (Saturation) – relativní vyjádření sytosti barvy a jejího jasu