Barvové prostory

Barvové prostory nezávislé na zařízení – prostory CIELAB a CIEXYZ

Barvové prostory závislé na zařízení – prostory RGB a CMYK

Chromatický diagram CIEYxy – v r. 1931 ho definovala CIE. Vymezuje množinu všech barev vnímaných standardním pozorovatelem. 

Barvové prostory CIELUV a CIELAB

Krychlový barvový prostor RGB – princip aditivního míchání, rozsah při digitálním zpracování většino 0-255. Černá barva odpovídá nulové hodnotě všech složek. Bílá barva odpovídá maximální hodnotě.

Krychlový barvový prostor CMY – založený na subtraktivním míchání

Barvové prostory HSV (Hue, Saturation, Value), resp. HSL (Lightness) – vytvořeny transformací prostoru RGB