Monthly Archive Listopad 2018

ByAlena Macková

Jak se nenechat stáhnout negací okolí?

Uvědomit si, že člověk, který mluví negativně vlastně trpí. Jeho zaměření na negativitu je volání o pomoc. Takový člověk je nebezpečný v první řadě sám sobě a pak svému okolí. Soucit je na místě.

Uvědomit si, že jsem odpovědna v první řadě za svoje myšlenky a slova a v mé odpovědnosti je tedy také volba s jakými lidmi se budu vídat a co si od nich nechám líbit.

Uvědomit si vlastní sebehodnotu, znamená někdy být krutě vybíravá k tomu s kým se vídat budu a s kým ne a toto platí také pro moji vlastní rodinu, alespoň v době vlastního nabírání sil. V případě, že pobyt s blízkými v rodině není podporující.

Přestože někoho odmítnu ve své blízkosti, neznamená to, že jsem k němu zlá a nemám ho ráda. Znamená to jen, že vím, kde jsou mé hranice.